Terug naar overzicht

Bouw nieuwe brug.

Start datum

31-08-2017

Eind datum

02-04-2020

Eigenaar

De Vlaamse Waterweg nv

Referentie

Bouw van brug Kwaadmechelen Zwartenhoek - 32

Status

In uitvoering

Type

Andere

Hinder

Directions

Beide

Info

Bouw van een nieuwe brug 32: De bestaande brug wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe boogbrug. Daartoe wordt ten oosten van de bestaande brug een nieuwe brug gebouwd, waarna de bestaande wordt afgebroken. Dit impliceert dat de N141-Staatsbaan slechts beperkt (enkel voor uitzonderlijk vervoer) afgesloten wordt. Verkeer over de N141-Staatsbaan zal dus mogelijk blijven. Tijdens de uitvoering van de werken blijft het bestaande wegennet volledig beschikbaar met uitzondering van de tijdelijk te onderbreken N141-Staatsbaan voor uitzonderlijk vervoer, de jaagpaden, Vertjenstraat en een deel van de Dijkstraat. Concreet wordt het wegverkeer over de brug (N141-Staatsbaan) voor uitzonderlijk vervoer onderbroken van 02/04/2019 t.e.m. 10/10/2019. Dit brengt de onderstaand opgesomde hinder met zich mee. Bijkomend wordt het jaagpad linkeroever + rechteroever onderbroken van 08/01/2018 t.e.m. 02/04/2020. De zijstraten (Dijkstraat en Vertjenstraat) worden bij aanvang van de werken onderbroken.

Locatie

 • Voetpad
 • Fietspad
 • Zijberm
 • Rijbaan
 • Halte openbaar vervoer

Effecten

 • Doorgang: afwisselend via verkeerslichten
 • Fietsers hebben doorgang
 • Handelaars bereikbaar
 • Snelheidsbeperking
 • Verkeerslichten: tijdelijke geplaatst
 • Verminderde doorstroming in beide richtingen
 • Afgesloten: zijstraten
 • Omleiding: gemotoriseerd verkeer > 7,5 ton
 • Voetgangers hebben doorgang

Contact

Organisatie

nv De Scheepvaart

Naam

Sablon

Voornaam

Stefan
Telefoon
011298574
Telefoon
0475559903
E-mail
stefan.sablon@vlaamsewaterweg.be